ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล

กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง

บริการตัดหญ้าในพื้นที่

กิจกรรมบริการประชาชน

กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : อุตรดิตถ์เมืองงาม สามวัฒนธรรม

กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : สุโขทัยธานี รุ่งอรุณแห่งความสุข

ทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ

ตัดหญ้า ตกแต่งสวนหย่อม บริเวณสนามกีฬาชุมชนฟากท่า หัวร้อง ป่ายาง

บริการตัดหญ้าในพื้นที่

บริการตัดหญ้าในพื้นที่

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล

กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่...

บริการตัดหญ้าในพื้นที่

กิจกรรมบริการประชาชน

กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่...

กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่...

ทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ

ตัดหญ้า ตกแต่งสวนหย่อม บริเวณสนามกีฬาชุมชนฟากท่า หัวร้อง ป่า...

บริการตัดหญ้าในพื้นที่

บริการตัดหญ้าในพื้นที่