ติดต่อฉุกเฉิน
เพลิงไหม้ แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
055-431022
เหตุด่วน เหตุร้าย
055-431023