กิจกรรมบริการประชาชนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ให้การต้อนรับท่านนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และถ้ำจำลองเมืองลับแล

กองช่าง ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ตามคำร้องขอ

กองสาธารณสุข และงานนิติการลงพื้นที่สำรวจเรื่องร้องเรียน

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพแม่รอด จันสา

นายเจษฎา ศรุติสุต นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการ

นายเจษฎา ศรุติสุต นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

งานศูนย์บริการสาธารณสุข ลงพื้นทีให้บริการใส่สายให้อาหารทางจมูกกับผู้ป่วยติดเตียง

ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมบริการประชาชนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ให้การต้อนรับท่านนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้...

กองช่าง ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ตามคำร้องขอ

กองสาธารณสุข และงานนิติการลงพื้นที่สำรวจเรื่องร้องเรียน

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพแม่รอด จันสา

นายเจษฎา ศรุติสุต นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ เข้าร่วมประชุม...

นายเจษฎา ศรุติสุต นายกเทศมนตรีตำบลศรีพนมมาศ ให้เกียรติเป็นป...

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒ...

งานศูนย์บริการสาธารณสุข ลงพื้นทีให้บริการใส่สายให้อาหารทางจม...

ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยผู้ป่วย...