งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน

กิจกรรมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค

บริการตัดหญ้า

บริการดูดสิ่งปฏิกูล

กองการประปา เดินท่อเมนประปาให้แฟลตตำรวจ

ทำความสะอาดสถานที่เตรียมการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพนมมาศพิทยากร

กิจกรรมบริการประชาชนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ให้การต้อนรับท่านนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และถ้ำจำลองเมืองลับแล

กองช่าง ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ตามคำร้องขอ

งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ลงพื้นที่เยี่ยมผ...

ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน

กิจกรรมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค

บริการตัดหญ้า

บริการดูดสิ่งปฏิกูล

กองการประปา เดินท่อเมนประปาให้แฟลตตำรวจ

ทำความสะอาดสถานที่เตรียมการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรีย...

กิจกรรมบริการประชาชนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ให้การต้อนรับท่านนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้...

กองช่าง ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ตามคำร้องขอ