บริการต้อนรับคณะจากจังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 : เมืองคนดี ศรีสัชนาลัย

สรรหาผีเสื้อ 🦋

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล

กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง

บริการตัดหญ้าในพื้นที่

กิจกรรมบริการประชาชน

กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : อุตรดิตถ์เมืองงาม สามวัฒนธรรม

กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : สุโขทัยธานี รุ่งอรุณแห่งความสุข

ทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ

บริการต้อนรับคณะจากจังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 :...

สรรหาผีเสื้อ 🦋

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล

กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่...

บริการตัดหญ้าในพื้นที่

กิจกรรมบริการประชาชน

กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่...

กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่...

ทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ