ทาสีศูนย์ฝึกอาชีพ

4
345
วันที่ 12 มกราคม 2566 กองช่าง เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ได้ดำเนินการทาสีศูนย์ฝึกอาชีพ
12 ม.ค. 2566