ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ

0
166
วันที่ 11 มกราคม 2566 กองช่าง เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
11 ม.ค. 2566