โครงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในแม่น้ำลำคลอง คลองดาด ลำเหมือง

4
627
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2566 เป็นต้นไป เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ดำเนินการตามโครงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในแม่น้ำลำคลอง คลองดาด ลำเหมือง โดยกำจักผักตบชวาในคลองแม่พร่อง ได้รับการสนับสนุนรถแบ็คโฮรจาก อบจ.อุตรดิตถ์ และได้รับความร่วมมือจากประชาชนจิตอาสาในพื้นทั้ง 6 ชุมชน และพนักงานเทศบาลตำบลศรีพนมมาศร่วมดำเนินการ
05 ม.ค. 2566