ตัดกิ่งไม้ วัดดอนไชย

3
487
วันที่ 5 มกราคม 2566 กองช่าง เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ได้ดำเนินการตัดกิ่งไม้ วัดดอนไชย
05 ม.ค. 2566