งานซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ ชุมชนบ้านหนอง

3
435
วันที่ 5 มกราคม 2566 กองช่าง เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ได้ดำเนินการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ ชุมชนบ้านหนอง
05 ม.ค. 2566