งานศูนย์บริการฯ ลงพื้นที่ให้บริการเจาะเลือดเพื่อส่งต่อ รพ.ลับแล ณ ชุมชนบ้านหนอง

4
219
เวลา 8.30 น.งานศูนย์บริการฯ ลงพื้นที่ให้บริการเจาะเลือดเพื่อส่งต่อ รพ.ลับแล ณ ชุมชนบ้านหนอง
05 ม.ค. 2566