สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

8
2352
สาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ
*ผู้สูงวัยอายุยืน 5 อ
- อาหาร กินอาหารให้ครบ 5 หมู่
- ออกกำลังกาย ควรออกกำลังการทุกสัดส่วนสม่ำเสมอ
- อารมณ์ ควรมองโลกในแง่บวก ยิ้ม ไม่เครียด
-อดิเรก สร้างสรรค์งานอดิเรก โดยหากิจกรรมงานอดิเรกที่ชอบ
-อนามัย อนามัยที่ดี ชีวีมีสุข สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
04 พ.ย. 2565