กองช่างตัดแต่งกิ่งไม้ตามคำร้องขอ

1
9114
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 กองช่าง เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้พาดสายไฟฟ้าสาธารณะ ตามคำร้องขอ รายนางป้อม กุลพรม ชุมชนคอกช้าง
03 พ.ย. 2565