กองสวัสดิการสังคม ได้มอบไม้เท้าขาวของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยให้แก่คนพิการทางการเห็น ชุมชนคอกช้าง เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ

4
648
เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2565 กองสวัสดิการสังคมร่วมกับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ สนง.พมจ.อุตรดิตถ์ ได้มอบไม้เท้าขาวของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยให้แก่คนพิการทางการเห็น ชุมชนคอกช้าง เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
☎️ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 055-431076 ต่อ 117 หรือ ผอ.กองสวัสดิการสังคม 084 – 1803255
04 ม.ค. 2566